Forside


Innkalling til årsmøte

Horten og Omegn Pistolklubb kaller med dette inn til årsmøte som fastlagt i vedtektene for HOPK §5.

Årsmøtet skal avholdes på Bakkenteigen Torsdag, 01 Mars kl 1800. Oppmøte på ved hovedinngangen ved siden av Cafe Amfi. Forslag må være sendt styret senest 3 uker før årsmøtet. Saksliste vil bli gjort tilgjengelig for klubbens medlemmer i Hula i Sølvkroneveien 7b minst en uke før årsmøtet og publisert ihht til vedtektene. Valgkomiteen har startet sitt arbeide, og evt. forslag kan sendes til Espen Markusson. espenmarkusson@gmail.com

Roger Feed For styret (HOPK)

Ny terminliste for 2017 er lagt ut - Terminliste 2017