Forside


Innkalling til årsmøte

Horten og Omegn Pistolklubb kaller med dette inn til årsmøte som fastlagt i vedtektene for HOPK §5.

Årsmøtet skal avholdes på Bakkenteigen Onsdag 22 Mars kl 1800. Oppmøte på ved hovedinngangen ved siden av Cafe Amfi.

Forslag må være sendt styret senest 3 uker før årsmøtet. Saksliste vil bli gjort tilgjengelig for klubbens medlemmer i Hula i Sølvkroneveien 7b minst en uke før årsmøtet og publisert ihht til vedtektene.

Årsmøte 2017

Bakkenteigen, 22.03.2017 kl 1800

Invitasjon til årsmøte og saksliste

Ny terminliste for 2017 er lagt ut - Terminliste 2017