Kan gravide skyte?


Kan avfyring av skudd skade babyen?

Gravid skytter

Dette er det både kvinnelige jegere, men også kvinner i politiet og militæret som lurer på. For å finne svaret hørte jeg en venninne av meg som drive med elgjakt hvert år, hun hadde gått til anskaffelse av lyddemper, kreativt og nok en god investering når det gjelder babyens hørsel. Fra ca uke 16 kan nemlig babyen høre, og skudd er høy lyd også inne i magen selv om babyen er omgitt av fostervann. 

Norges Jeger og Fisker Forbund (NJFF):
Vidar Nilsen, jaktkonsulent i NJFF,  sier at dette er et område hvor det ut i fra vår kunnskap ikke finnes noe entydig svar. Risikofaktorene knyttet til skyting dreier seg i hovedsak om støy og bly.

Innendørs skyting med pistoler og finkalibrede rifler (22LR), hvor det ofte benyttes blyprosjektiler, kan utgjøre en risiko (blydamp/-støv) om ventilasjonen er for dårlig, og bør unngås. Utendørs skyting med rifle og hagle er i denne sammenheng ansett som uproblematisk (det er forbud mot bruk av blyhagl i Norge).

Når det gjelder støy, så må en ta hensyn til både det enkelte skuddets lydtrykk og den totale mengden støy en utsetter fosteret for. Vi vil anta at den gravides påkledning også vil ha betydning for hvor mye støy fosteret utsettes for.

I den grad det finnes retningslinjer for graviditet og skyting (f.eks. i politiet), så skal utendørs skyting de tre første månedene av svangerskapet være greit.

>> Les mer om dette på NJFF sine sider
>> Artikkel er hentet fra altformamma.no