Mer informasjon


6 Månedersperioden

Etter at man har gjennomført sikkerhetskurset, kan man delta i HoPK's vanlige fellestreninger. Man skyter da med klubbens våpen. Våpenloven krever at nybegynnere skal være "aktive", dvs. delta på klubbens treninger og skyte med klubbens våpen, i 6 måneder før man kan søke om å få kjøpe sitt eget våpen.

I HoPK krever vi at nybegynnere skal delta på minst 10 treninger i løpet av denne 6 måneders perioden, før vi anbefaler kjøp av eget våpen. Vi mener at man trenger så mye øvelse før man er blitt sikker i behandling av våpen.

Kjøp av eget våpen

Man må ha sikkerhetskurs, og ha skutt i minst 6 måneder i en pistolklubb før man kan sende søknad til Politiet om å få kjøpe en pistol eller revolver. I tillegg må man normalt ha fyllt 21 år. Det er Politiet som avgjør om en person skal få kjøpstillatelse eller ikke. Klubbene har liten innflytelse på denne avgjørelsen. Politiet vil sjekke vandelen til søkeren, og vil også kontakte søkerens pistolklubb for å sjekke at søkeren har fått den nødvendige opplæring, og har vært medlem i minst 6 måneder.

Klubben må også ha skyting med det våpnet det søkes om på programmet. Videre legger Politiet vekt på at søkeren må ha vært "aktiv" i denne perioden. Hvis Politiet finner alt dette i orden, vil søkeren få en kjøpstillatelse som hun/han kan ta med i våpenforretningen.

Begrepene "aktiv skytter" og "behov"

Det legges mer og mer vekt på at en skytter som søker om å få kjøpe en pistol eller revolver, skal være "aktiv". Det betyr at skytteren må delta jevnlig i trening og konkurranser, og må kunne dokumentere dette overfor Politiet. Hvis en skytter ikke har skutt hverken på trening eller i konkurranser lang tid forut for at hun/han søker om å få kjøpe ett våpen, kan søknaden bli avslått eller avgjørelsen bli utsatt, inntil skytteren kan dokumentere "aktivitet" igjen. Etter siste innstramming av forskriftene, vil politiet også ha mulighet til å kreve at man er aktiv etter at man har kjøpt våpen. Det er ikke utenkelig at man må dokumentere at man har vært på treninger og konkurranser første året etter at man har kjøpt pistol eller revolver.

Dette henger nøye sammen med "behovet" for å eie ett våpen. Hvis ikke skytteren er aktiv i trening eller konkurranser, så har hun/han heller ikke noe behov for å eie ett våpen. Enkelt og greit!

Kjøpstillatelse kontra bæretillatelse

Disse to begrepene blandes ofte sammen, ikke minst i media. Når man søker om å få kjøpe en pistol eller revolver, så angir man hva man skal bruke den til. Det eneste bruksområdet som aksepteres i Norge, er "trening og konkurranser". Man får dermed kun eie ett våpen som skal brukes til sportsskyting.

"Bæretillatelse" er det ingen andre enn Politiet som får i Norge.

Man har ikke lov til å bære skytevåpen i Norge, annet enn på jakt, og for transport til og fra skytebanen. Pistol og revolver er ikke tillatt brukt til jakt i Norge, så her er det kun transport til og fra skytebanen som gjelder. Det er strenge regler for hvordan den skal transporteres. Det er bl.a. ikke tillatt å transportere ett ladd våpen.

Når man ser i avisen at en eller annen hadde bæretillatelse for en pistol, så kan man være 99.9% sikker på at det er en "eietillatelse" for trening og konkurranse det dreier seg om, og ikke noen reell bæretillatelse.

Mer informasjon:
>> Lovdata.no - Våpenloven