Årsmøte 2017


Horten og Omegn Pistolklubb

Årsmøte 2017

Bakkenteigen, 22.03.2017 kl 1800

Invitasjon til årsmøte og saksliste