Ungdomsgruppa


Ungdomsgruppa trener på tirsdager mellom kl. 18:00 og 19:30 - møt opp til riktig tid da plassene raskt fylles opp, og det kan da bli noe ventetid for de som møter sent.

Gruppa og treningstidene er forbeholdt ungdom som ønsker å drive med pistolskyting som hobby. Det kreves i utgangspunktet IKKE medlemskap for å være med på noen kvelder. Men vi ser helst at både ungdom og foresatte tar Sikkerhetskurs om de ønsker å delta ofte.

Det er ønskelig at foresatte også deltar på treningskveldene men det er ikke et krav. Ungdommer som er medlemmer i HoPK kan med avtale mellom gruppe-leder og foresatte delta alene evt. sammen med andres foresatte.

Ingen personer under myndighetsalder kan søke om lov til å delta UTEN foreldre/foresattes samtykke.!

Spørsmål og henvendelser kan rettes mot: ungdomskontakt@hopk.no